Certificering

Certificering

Elke NEI therapeut op het NEI Register voldoet onder meer aan de volgende eisen:

  • Diploma van een door het Register erkende opleiding
  • Certificeringstraining
  • Jaarverslag praktijk

Om te kunnen waarborgen dat alle NEI therapeuten op dit register een gelijke kwaliteit van handelen hebben, is er een NEI certificeringstraining in de toelatingseisen van het register opgenomen. Deze trainingsdag is ontwikkeld als nascholing voor NEI therapeuten. Er wordt aandacht besteed aan praktijksituaties van uiteenlopende casussen en de training wordt afgerond met een gecombineerd theorie- en praktijktoets waarbij de aandacht uitgaat naar de kwaliteit van handelen van de NEI therapeut. Indien de toets met goed gevolg wordt afgelegd volgt certificering voor het register.

De NEI certificeringstraining wordt gegeven door het Natuurgeneeskundig Centrum.

Het NEI Register heeft tot doel

  • de ontwikkeling, kwaliteit en toepassing van NEI te bevorderen
  • informatie over NEI en NEI therapeuten bereikbaar maken voor een breed publiek
  • NEI therapeuten ondersteunen in hun praktijk door middel van marketing via de internet website www.NEIregister.com